Mnoho „špinavej“ práce za nás vykonajú profesionálne firmy

Kanalizačné a odpadové potrubie tvorí širokú sieť, na ktorú sa napájajú domácnosti a prevádzky, kde je potrebné zaistiť odtok nečistôt. Keďže napojených môže byť množstvo prevádzok, nápor na potrubie je enormný, preto je dôležité sledovať aj priepustnosť kanalizačných potrubí a pravidelne vykonávať ich prečistenie. Na túto úlohu sú plne vybavené firmy, ktoré sa tejto práci venujú.

Moderné vybavenie je základ

Profesionálne čistenie kanalizačných a odpadových potrubí sa vykonáva pod vedením profesionálne vyškolených pracovníkov a s pomocou moderných technických prostriedkov a vybavenia. Všetky domácnosti a ostatné prevádzky vo Veľkých Úľanoch majú tento servis takisto k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Ak nastane havarijná situácia alebo iný nečakaný problém, firma Krtkovanie Veľké Úľany Ab-krtkovanie zasiahne kedykoľvek. Čistenie vykonávajú elektromechanickým spôsobom alebo vysokotlakovou metódou.

Elektromechanické čistenie, nazývané aj krtkovanie, riadi elektromotor s pripojenými oceľovými špirálami, ktoré sú ohybné, rotujú a vibrujú zároveň, a tým dôkladne odstraňujú aj tvrdé nánosy nečistôt z povrchu potrubia. Ide o veľmi efektívne, rýchle a ekologické čistenie s možnosťou vyčistenia aj veľmi malých priemerov potrubia. Uplatnenie nachádza hlavne tam, kde by bolo zaplavenie vodou pri použití metódy vysokotlakového čistenia neprijateľné.

Moderný a efektívny spôsob zisťovania poškodenia potrubia

Vysokotlakové čistenie je najefektívnejšia a najpopulárnejšia metóda, ktorá sa pri čistení používa. K nemu je potrebný benzínový motor s vysokotlakovým čerpadlom, na ktorý sú napojené hadice s dýzami až do dĺžky 100m. Voda je do potrubia tlačená pod vysokým tlakom, čím so sebou strháva prilepenú špinu a všetky nečistoty z povrchu potrubia. Vďaka dĺžke hadice sa pri jednom vniknutí do potrubia dá vyčistiť dosť dlhý jeho úsek, čím sa zvyšuje efektivita čistenia.

AB-krtkovanie je názov firmy, ktorá všetko toto dokáže vykonať na profesionálnej úrovni, vyčistí potrubie, ale aj ho zmonitoruje, okrem toho vykonáva aj iné inštalatérske práce, ktoré sa bežne v domácnostiach vyskytujú. Zavolať ich môžete aj počas dní voľna či sviatkov, ak je to nutné, sú vám k dispozícii.