Účtovné systémy pre rozjazd podnikania

Ekonomické systémy pre podnikateľov, malé a stredné firmy, nemusia byť drahé. Dokonca niektoré z nich sú k dispozícii úplne zadarmo. Bezplatná varianta je určená na vyskúšanie či pre malých podnikateľov, ktorí si chcú ekonomický systém v počiatku len ohmatať. Musíme si tiež uvedomiť, že žiadne ekonomické systémy nenahrádzajú účtovníka.
 pauza účetní
Stereo 2017 – štart     Umožňuje spracovávať účtovníctvo a daňovú evidenciu. Rozúčtovanie sa vykonáva automaticky z prvotných agend. Nájdeme tu všetky potrebné agendy, ako napríklad sledovanie hotovosti a bankových účtov, fakturáciu, personalistiku a mzdy, evidenciu majetku a ostatné.
 
Ekonóm 2017-start   Obsahuje okrem fakturácie, jednoduché i podvojné účtovníctvo, mzdy pre malé i veľké organizácie, maloobchod, skladové hospodárstvo, knihy dlhodobého majetku, ale aj napríklad knihu jázd alebo homebanking.
 kalkulačka a výpočet
Pohoda štart              Poradí si s vedením daňovej evidencie aj s podvojným účtovníctvom, správou majetku a skladu, spracovaním miezd, fakturáciou či vedením objednávok. Nechýba ani kniha jázd a adresár obchodných kontaktov.
 
WinDUO 1.8-start     Pri práci s týmto programom sprevádza užívateľa interaktívny pomocník. K dispozícii sú moduly denník pohľadávok a záväzkov, pokladničné a bankové operácie, účtovné pohyby a ďalšie.
 
ABRA FlexiBee        Obsahuje moduly ako správa majetku a financií, daňová evidencia, DPH, cudzie meny, knihu jázd, banku, pokladňu, majetok, vzťahy so zákazníkmi, adresáre, nákup a predaj atď.
 
Profit 2017                Systém je určený pre podnikateľov, živnostníkov, SZČO, prenajímateľov, umelecké a iné nezávislé profesie, osoby ktoré priznávajú dane z príjmov alebo DPH, pre tých čo vedú jednoduché účtovníctvo. Systém umožňuje vystavovať objednávky, faktúry, paragóny, dodacie listy, pokladničné doklady a ďalšie. Možno ho prepojiť s e-shopom.
 

Money S3 Štart         Ponúka ako daňovú evidenciu, tak podvojné účtovníctvo, fakturáciu, sklady, objednávky, mzdy, majetok a rad ďalších agend.