Keď sa na oslave narodenín zanesie domový odpad a kanalizácia

Predstavte si, že ste pozvali vašich priateľov na narodeninovú oslavu vo vašom dome, a máte tu nachystaný sprievodný program. V dome sú k dispozícii dve toalety a veľká kuchyňa, kde budete spoločne pripravovať pohostenie a servírovať ho v obývacej hale. Lenže sa vám v priebehu oslavy upchá záchod a ten druhý vzápätí tiež. Toto je jasný dôvod na to, oslavu prerušiť a odoslať všetkých kamarátov domov.

kanalizačný poklop

Ak ste však prezieraví a vnímaví, a máte uložené telefónne číslo na inštalatérov, stačí ho vytočiť a nahlásiť havarijnú situáciu. Ak nie je priechodná ani jedna toaleta, je to jasný dôvod, aby remeselníci prišli čo najskôr a začali situáciu riešiť. Závada sa môže vyskytnúť ako v odpadovom potrubí, tak aj v kanalizačnej sústave, napríklad v domovej kanalizačnej prípojke, a potom aj ďalej, v obecnej či mestskej kanalizácii.

kanalizačná sústava

Krtkovaie v Dunajskej Strede je proces, ktorý slangovým výrazom popisuje proces čistenia kanalizácie alebo odpadového potrubia. Využíva sa na to špeciálna technológia, napríklad frézovacie hlavy, ktoré preťahujú nánosy nečistôt, alebo tlaková tryska napájaná vodou z cisterny. Dôkladná prieraznosť čistiacich nástrojov je tu dôležitá, pretože ide o veľké priemery potrubia, kde môžu byť usadené aj silné nánosy bahna, kameňov, piesku, vetví, kúskov papiera či plastov, textílie, guma alebo dokonca prerastajúce korene kríkov a stromov.

V prípade, že vaša oslava bude narušená závadou na kanalizačnej sústave, nemusíte ju kvôli tomu prerušovať, proces čistenia kanalizácie môže byť rýchly a závada bude čoskoro odstránená, takže pekný narodeninový večer môže pokračovať ďalej. Dôležité je mať najmä uložený kontakt na remeselníkov, aby ste nemuseli jeho hľadaním strácať čas a mohli ste operatívne konať. A nezabudnite, že tieto havarijné situácie sa riešia nonstop aj mimo bežného pracovného času v rámci havarijného servisu.

Podobné príspevky