Funkčný typ zámku na dverách je dôležitý pre našu bezpečnosť

Uzamykanie budov či miestností je bežná prax, ktorou sa snažíme zabezpečiť interiér danej budovy či celú budovu pred vniknutím nežiaducich osôb do priestorov, kde nemajú čo pohľadávať, chránime tak všetok majetok pred odcudzením, ale aj osoby, ktoré by sa tam mohli nachádzať, pred prípadným prepadnutím.

Dvere v každom priestore treba uzamknúť

Zámky sa dnes vyrábajú v širokej palete, čo je iba reakcia na rozširujúci sa sortiment konštrukcií a systémov dverí na moderných budovách, ale aj možnosť výmeny starších typov zámkov za novšie, efektívnejšie a kvalitnejšie či odolnejšie. Otváravé dvere si vyžadujú MZLC01 NS Lmmont.sk iný typ zámku ako napríklad posuvný systém, ktorý sa takisto dočkal popularity a využíva sa v modernej architektúre stále častejšie.

V starších budovách sa ešte aj dnes môžeme stretnúť so zámkami na dverách, ktoré si pamätajú ešte minulé storočie, no už v mnohých prípadoch nevyhovujú moderným požiadavkám súčasnosti, tak sa vymieňajú za nové, prepracované, v technológiách, ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnosť, samozrejme iba tam, kde sa to vyžaduje, nehovoríme o pamiatkach, ktoré by mali zostať zachované v pôvodnom stave.

Výroba a realizácie moderných interiérov zo skla a jeho kombinácií si vyžadujú aj prepracovanie a návrhy stále novších spôsobov uzamykania dverí v týchto systémoch. Okrem závesov, úchytov či spojov na mieru sa musia vyrábať aj vhodné zámky, ktoré budú funkčné a dokážu uzamykať dvere sklenené či z iného materiálu. LM-MONT je firma, ktorej produkty nie sú ohraničené iba konštrukciami, ale vyrábajú aj zámky alebo cylindrické vložky do nich.

Systém kovania na dverách je pestrý

MZLC01 NS je označenie pre jeden typ spomínaných cylindrických vložiek, ktoré sa dodávajú spolu s dverami na ich uzamknutie. Cylindrická vložka 25/30mm je vyrobená z mosadze a je možné ju inštalovať aj sa do zámkov na sklenené dvere. Jej použitie si však vyžaduje aj kompatibilný typ kľúčov, ktorými zámok uzatvoríme. Takto budeme mať istotu bezpečného uzamknutia aj celej miestnosti.

Podobné príspevky