Tantra je zabavna

Tantra Bratislavatantra je filozofia a praktika pochádzajúca z Indie, ktorá sa zaoberá spiritualitou, sexuality a umením byť prítomným v prítomnom okamihu. Hlavným cieľom tantrického učenia je dosiahnuť vyššiu spiritualitu prostredníctvom transformácie sexuality. Tantra je starodávna indická filozofie, ktorá sa zaoberá posvätným umením milovania a sexualitou. Slovo „tantra“ pochádza z sanskritu a znamená „tkanivo“ alebo „sieť“, čo naznačuje, že tantra sa zaoberá vzájomnými vzťahmi medzi jednotlivými aspektmi našej existencie.

tantra

Tantra sa začala rozvíjať v Indii pred viac ako 2500 rokmi a postupne sa rozšírila do iných krajín vrátane Tibetu, Nepálu a Číny. V súčasnosti sa tantra stáva čoraz populárnejšou aj v západnom svete. Hlavným princípom tantrického učenia je to, že všetko v prítomnom okamihu môže byť transformované na cestu k vyššej spiritualite. Tantra hovorí, že každý človek má v sebe nekonečný potenciál a že tým, že sa zameriava na svoje telo a sexuality, môže dosiahnuť vyššie stavy vedomia. Tantrické praktiky sa môžu líšiť, ale zahŕňajú často meditácie, jogu, dýchanie a prácu s energiou.

tantra

Tantrické praktiky sa tiež často zameriavajú na prácu s partnerom, pretože sa verí, že spojenie dvoch ľudí môže posilniť ich transformačný proces. http://www.divadloarena.cz/subdom/arena2/repertoar/proces Existujú rôzne typy tantrických praktík, ako napríklad kundalíni tantra, ktorá sa zameriava na prebudenie kundalíni energie, a láskyplná tantra, ktorá sa zameriava na vytváranie silných emocionálnych a duchovných väzieb medzi partnermi. Tantra tiež zahŕňa prácu s rôznymi aspektmi sexuality, ako napríklad sexuálnou energiou a sexuálnym vzrušením. Tantrické praktiky sa často zameriavajú na prekonanie strachu zo sexuality a na využívanie sexuálnej energie na dosiahnutie vyššieho stavu vedomia. Tantra sa môže zdať ako kontroverzná téma pre niektorých ľudí.

Podobné príspevky